Genadeslag voor vrije pers Hongkong

Nationale Veiligheidswet slecht voor Hongkong

Op 30 juni 2020 nam China de Nationale Veiligheidswet voor Hongkong aan, die meteen in werking trad. Die wet heeft verstrekkende gevolgen. Zij is uiterst vaag gedefinieerd en zeer breed: feitelijk kan alles als een bedreiging voor de ‘nationale veiligheid’ worden bestempeld.

Onmiddellijk nadat de veiligheidswet was aangenomen, gebruikten de autoriteiten deze om vreedzame demonstranten te onderdrukken. Mensen werden gearresteerd omdat ze vlaggen, stickers of spandoeken met politieke leuzen bij zich hadden. De autoriteiten hebben ook laten weten dat slogans, T-shirts, liedjes en witte vellen papier de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en dus tot strafrechtelijke vervolging kunnen leiden.

Arrestatie Jimmy Lai

Op 10 augustus arresteerden de autoriteiten Jimmy Lai, de prominente uitgever van de krant Apple Daily in Hongkong. In 1995 begon Lai deze krant in Hongkong, die geen zakelijke banden heeft met China en daardoor volledig onafhankelijk kan opereren. Lai verspreidde zo een krachtig prodemocratisch geluid in Hongkong. Op basis van de nieuwe nationale veiligheidswet werden hij en zes anderen opgepakt. Dit toont aan hoe de autoriteiten van Hongkong deze wet gebruiken om de persvrijheid in te perken.

Zij zijn gearresteerd omdat hun krant kritiek uitte op de regeringen van Hongkong en China. De autoriteiten beschuldigen hen van het ‘samenspannen met het buitenland’, het plegen van fraude en andere misdrijven. Hiervoor zouden ze een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. Het is de eerste keer dat de veiligheidswet wordt gebruikt om een mediabedrijf te doorzoeken. De brede en vage bepaling in de Nationale Veiligheidswet wordt zo gebruikt om critici te vervolgen.

De arrestatie van Lai is daarmee waarschijnlijk de genadeklap voor de vrije pers in Hongkong. Sinds de afkondiging van de wet walst China in hoog tempo over de democratische verworvenheden van Hongkong heen. De verkiezingen werden uitgesteld, hoogleraren ontslagen en activisten geïntimideerd of gearresteerd.

Oproep Amnesty International

Amnesty International roept de autoriteiten van China en Hongkong op de onder de veiligheidswet ingediende aanklachten tegen mensen die verbonden zijn aan de Apple Daily in te trekken. Ook moet het lastigvallen en intimideren van journalisten in Hongkong stoppen.

Bron: www.Amnesty.nl en NRC 10 augustus 2020.

Piet Buitelaar

11 augustus 2020