Over mensenrechten 1

Onthullen van het monument van de Mensenrechten in Zaandam.

Amnesty International is opgericht in 1961 en voert actie tegen schending van mensenrechten wereldwijd. In het begin ging het vooral om mensen die werden opgepakt en gevangen gezet omdat zij kritiek hadden geuit op hun regering, de “gewetensgevangenen”. Dat klinkt als ver weg. Maar sinds de moord op Theo van Gogh heeft vrijwel iedereen gehoord van het recht op vrije meningsuiting. En wat denk je van het recht op gelijke behandeling en op veiligheid? Mensenrechten gaan over jou en ons.

Hoe het begon: Universele Verklaring van de rechten van de mens

Verenigde Naties, Genève

De Verenigde Naties werden op 25 april 1945 in San Francisco opgericht, nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Drie jaar later, als reactie op de verschrikkingen van de oorlog, besloten de Verenigde Naties om een lijst van rechten vast te leggen die elk mens zouden beschermen tegen onderdrukking en vervolging. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens was op 10 december 1948 een feit. Nog steeds is daarom 10 december de dag van de mensenrechten en worden er op die dag wereldwijd schrijfacties georganiseerd. Maar een verklaring is niet bindend.

Belofte maakt schuld

In de jaren na 1948 kwamen er internationale verdragen en verdragen zijn wel bindend: regeringen die getekend hebben moeten zich aan hun afspraken houden. In de praktijk doen veel landen dat niet. Nog steeds worden mensen uit hun huis gezet, opgepakt voor het uiten van hun mening, onderdrukt en erger. Daarom vecht Amnesty door, doet zij onderzoek en voert actie. Mensenrechten zijn van iedereen en voor iedereen. Daarom maken duizenden vrijwilligers wereldwijd zich sterk voor mensenrechten, voor een rechtvaardige samenleving waar dan ook.