Mensjesrechten

Jaarlijks op 20 november is het de Dag van de rechten van het kind. In 1989 werden die officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Amnesty geeft voor gastdocenten een lespakket uit onder de titel Mensjesrechten. Mooi, maar als je de tien kinderrechten op een rijtje ziet, realiseer je je dat het nog steeds elke dag de Dag van de rechten van het kind zou moeten zijn. Op talloze plekken op onze wereldbol worden kinderrechten zeer ernstig geschonden.

Bescherming

Kinderen hebben overal ter wereld recht op onderwijs, eigen geloof en cultuur, naam en nationaliteit, een eigen mening, een veilig en gezond leven, bescherming tegen kinderarbeid, bescherming tegen mishandeling en geweld en bescherming bij een oorlog. Als je die rechten stuk voor stuk bekijkt, kun je niet anders dan constateren dat kinderen altijd de dupe zijn van het gedrag en handelen van ‘grote mensen’. In ons relatief veilige land lijken de kinderrechten allemaal redelijk goed geregeld te zijn. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat er ook hier kinderrechten zijn die doorlopend aandacht behoeven: bescherming tegen mishandeling en (huiselijk) geweld bijvoorbeeld.

Kwetsbaar

We zijn als Amnesty wereldwijd heel goed bezig met mensenrechten. Maar bij jou om de hoek kunnen mensen wonen die het niet zo nauw nemen met de rechten van het kind. Kinderen zijn kwetsbaar en kunnen in hun eentje niet opboksen tegen grote mensen die hun handen niet thuis kunnen houden, discrimineren, agressief en gewelddadig zijn of jong grut dwingen om op straat drugs te scoren. Voor die strijd hebben ze ándere grote mensen nodig. Zorgzame en betrouwbare juffen en meesters bijvoorbeeld, opa’s en oma’s, de waakzame buurvrouw of de ouders van een vriendje of vriendinnetje.

Kijk niet weg

Hou je ogen open en kijk niet weg als je weet dat een kind slaag krijgt, gediscrimineerd of buitengesloten wordt of zichtbaar ongelukkig is. Doe er iets mee (je kunt bijvoorbeeld bij Stichting Veilig Thuis anoniem kindermishandeling melden).

Alice Mandjes