Schrijfactie december: Nigeria

Keren-Happuch Akpagher was 14 jaar toen ze hoogstwaarschijnlijk verkracht werd op haar kostschool in Nigeria. Enkele dagen later overleed ze aan de complicaties. Tot op de dag van vandaag is er nog geen grondig onderzoek gedaan naar haar tragische dood.

Geweld tegen vrouwen

Elk jaar krijgen in Nigeria zo’n 2 miljoen vrouwen en meisjes te maken met seksueel geweld. Slachtoffers doen zelden aangifte en aangiftes leiden zelden tot vervolging. Ook krijgen slachtoffers weinig medische en psychische hulp.

Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 januari 2023 naar de minister van Justitie van Nigeria. Roep hem op om een gedegen politieonderzoek te starten naar Kerens dood.