VS: bescherm vluchtelingen Mexicaanse grens

De Amerikaanse president Biden heeft plannen om een omstreden asielwet door te zetten. Door deze wet wordt het vrijwel onmogelijk voor vluchtelingen om aan de Mexicaanse grens asiel aan te vragen in de VS. Vluchten brengt zo nog grotere risico’s met zich mee.

Gevangenisstraffen en uitzettingen

Met deze wet zullen er meer mensen gevangen en uitgezet worden. Dit gaat rechtstreeks in tegen Biden’s belofte om een menselijker asielbeleid te hanteren.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 augustus 2023 naar de president van de VS. Roep hem op om de asielwet niet in werking te laten treden.