Wright for Rights Zaanstreek

Schrijf mee voor Amnesty!

Ook dit jaar geen gezamenlijke schrijfacties op locatie

Op 10 december is het de Internationale dag van de Rechten van de mens. Tot en met 2019 vond altijd op of rond die datum een schrijfactie plaats in de publiekshal van het stadhuis. Dat kan nu door corona niet. Dit jaar vinden de schrijfacties alleen online of individueel schriftelijk plaats. Wie dat wil kan vanaf 7 december setjes brieven ophalen bij De Bieb.

Bezoekers konden in het stadhuis brieven schrijven aan instanties en overheden over schending van de mensenrechten in het betreffende land. Vorig jaar kon Amnesty Zaanstreek nog uitwijken naar de Noorderkerk, maar ook dat gaat nu niet door.

Online meedoen
Amnesty Zaanstreek heeft besloten uitsluitend online en op papier actie te voeren. Het college van B&W schreef altijd mee in het stadhuis, maar doet dit jaar ook alleen online mee. Dat kan via www.amnesty.nl/write-for-rights. Onder tien verschillende brieven hoeven dan alleen nog maar digitale handtekeningen gezet te worden.

Ophalen bij De Bieb?

Van 7 tot en met 18 december liggen setjes van drie verschillende brieven (met instructie) klaar bij De Bieb aan de Westzijde in Zaandam, de Heiligeweg in Krommenie, de Kerkbuurt in Oostzaan en de Faunastraat in Wormer.

Samen tegen onrecht in de wereld

Jaarlijks gaan alleen al in Nederland honderdduizenden brieven de deur uit. Massaal wordt geschreven tegen onrecht. Gevangenisdirecteuren en overheden krijgen rond 10 december grote hoeveelheden post binnen, waarmee de briefschrijvers pleiten voor vrijlating van een gevangene, een humane behandeling of een eerlijk proces. Ieder jaar biedt Amnesty International tien schrijnende zaken aan, waartegen men in de pen kan klimmen. En ieder jaar kan Amnesty een aantal gevallen succesvol afronden.