Schrijfactie juni

Puerto Rico: bescherm de toegang tot abortus.

In Puerto Rico ligt een wetsvoorstel op tafel dat de toegang tot een veilige en legale abortus ernstig inperkt. Een abortus zou niet langer toegestaan zijn na 22 weken of wanneer de foetus levensvatbaar is. De enige uitzondering is wanneer het leven van de zwangere gevaar loopt.

Grote stap achteruit

In Puerto Rico kan een arts nu nog een zwangerschap beëindigen om medische en geestelijke gezondheidsredenen, zoals in lijn met het internationaal recht. Zowel het ministerie van Gezondheid als van Justitie in Puerto Rico hebben hun zorgen geuit over het wetsvoorstel. Het voorstel betekent een enorme stap achteruit in de bescherming van de rechten van iedereen die zwanger kan worden. En het raakt met name degenen die in een kwetsbare situatie zitten, zoals slachtoffers van seksueel geweld.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 juli 2022 naar de voorzitter van de Commissie voor Levens- en Gezinszaken in Puerto Rico. Roep haar op om de toegang tot abortus te beschermen.