Mensenrechtenavond Earth Caravan

Stilstaan bij de mensenrechten in Palestina en de Filippijnen

Tijdens de nationale Vredesweek organiseert Earth Caravan in samenwerking met de
Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging op vrijdagavond 24 september 19:30-21:30
een informatiebijeenkomst in Alkmaar over de Filippijnen en Palestina.
We sluiten ons graag aan bij de duizenden mensen in heel Nederland die actie voeren voor
de vrede om van de wereld een mooiere plek te maken. Voor deze avond nodigen wij u van
harte uit! Onder het genot van lekkernijen uit de Filippijnen en Palestina maakt u kennis met
de mensenrechtensituatie in die landen.

De avond begint met een presentatie door Miwa Tamamoto over Palestina. Het lijkt voor
velen dat de Israël-Palestina kwestie een probleem van religie is. Dat is niet waar. En nog
minder waar is dat er een gelijkwaardig ‘conflict’ tussen de twee partijen is. De realiteit is een
bezetting van Palestina door Israël. In strijd met het internationaal recht (inclusief bezetting
wetten) worden Palestijnen continu geterroriseerd door het Israëlische leger, kolonisten en
politie: lastiggevallen, hun toegang tot land voor begrazing en landbouw geblokkeerd, huizen
gesloopt…. Dit alles om hen van hun land weg te jagen. In een korte documentaire (Engels
gesproken en ondertiteld) zie je een deel van de totaal onrechtvaardige situatie,
gedocumenteerd door Guy Hircefeld. Hij is een Israeli maar zet alles in voor de strijd voor de
mensenrechten van Palestijnse herders en boeren in de Jordaan vallei. Na de film is een
zoom-meeting gepland met Guy en een Earth Caravan lid in Tel Aviv die met hem
samenwerkt.

Filppijnen

Na de pauze verzorgt Theo Droog een presentatie over de Filippijnen. Ondanks dat de
Filippijnen rijk zijn aan delfstoffen, en er grote oppervlakten in gebruik zijn voor
exportgewassen, leeft de overgrote meerderheid in armoede. Daar bovenop is er een
mensenrechten crisis gaande. Niet alleen de alom bekende oorlog tegen drugs, maar ook
tegen kwetsbare groepen. Zo is er repressie van de inheemse bevolking bij de bescherming
van hun voorouderlijk leefgebied, de bossen, natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit.
Vanuit de Verenigde Naties wordt gesproken van categorisch ernstige schendingen van de
mensenrechten in de Filippijnen. Uit internationale aandacht putten nabestaanden van de
slachtoffers een glimp van hoop en kracht om te werken aan gerechtigheid en duurzame
vrede.
Na de presentaties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te
gaan over wat we met elkaar kunnen doen voor de verbetering van de situatie.